ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
หลุมพรางทางความคิด article

 

 

หลุมพรางทางความคิด

นักจิตวิทยาได้ศึกษาและจำแน
กความคิดที่เอื้อประโยชน์ในการจัดการสถานการณ์ต่างๆ โดยจำแนกความคิดอาจทำให้จิตใจพองโตฮึกเหิมมีพลังที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ หรือเหี่ยวเฉาหมดสิ้นกำลังใจ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ช่วยถนอมจิตใจและยังเอื้อประโยชน์ให้จัดการสถานการณ์ที่พบเจอได้อย่างเต็มที่ ความคิดประเภทหลังนี้เป็นเสมือนหลุมพราง ทำให้เส้นทางการทำงานยุ่งยากลำบากในการก้าวไปยังเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งหลุมพรางความคิดที่มักพบเจอกันได้ทั่วไป

1. การคิดขยายความเกินจริง
การคิดขยายความเกินจริง หรือที่เรียกกันว่า “คิดฟุ้ง” เป็นลักษณะการคิดขยายความคา
ดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยยึดติดกับเรื่องราวที่เคยพบเจอในอดีต หรือการคิดอนุมานเหมารวมขยายความจากเหตุการณ์หนึ่งไปยังเหตุการณ์หนึ่งไปยังเหตุการณ์อื่น จนอาจหลงลืมว่าเหตุการณ์ต่างๆมีความแตกต่างกัน ล้วนแต่ลักษณะเฉพาะตัว ไม่มีทางที่เหตุการณ์หนึ่งจะเหมือนกันโดยสิ้นเชิงกับเหตุการณ์อื่นๆ

2. ความคิดแบบขาว-ดำ
ความคิดแบบขาว-ดำ เป็นลักษณะการคิดที่ขาดความ
ยืดหยุ่น มองว่าชีวิตหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีสองขั้ว สุดโต่ง ไม่ขาวสะอาดถูกใจไร้มลทินก็ดำทะมึนสกปรกเลวร้ายไปเลย หากมีความคิดแบบขาว-ดำและพยายามหาทางทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบปราศจากข้อบกพร่องโดยสิ้นเชิง เราจะเกิดความวิตกกังวล ไม่กล้าลงมือทำอะไรเนื่องจากกลัวความล้มเหลว หรืออาจทำให้พยายามประวิงเวลาในการลงมือทำให้ช้าที่สุด อันเป็นที่มาของการผัดวันประกันพรุ่ง หรืองดเว้นไม่ทำเสียเลย

3. ความคิดตีตราตนเอง
ความคิดตีตราตนเอง หรือการสรุปความจากประสบการ
ณ์หนึ่งประสบการณ์ใดว่าเป็นตัวแทนของตัวตนของเราเอง ซึ่งมีความซับซ้อนหลากหลายมาก มักจะเน้นสรุปความจากข้อจำกัดหรือความล้มเหลวที่พบเจอ หากแต่นำเอาความผิดพลาดมาสรุปเป็นตราประทับของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการตีตราตนเองว่า “เรามันไม่เก่ง” “เรามันห่วย” “เรามันไม่ดี”

ที่มา : เรื่อง ก้าวผ่านหลุมพรางทางความคิด
: เดินทางในชีวิตอย่างมั่นคง จากหนังสือ บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
บทความ

เพราะรัก...จึงอภัย
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว article
งานหนัก ไม่ทำให้ใจหนัก แต่ใจหนัก ทำให้งานหนัก
ผิดพลาด ล้มเหลว เพื่อเติบโต article
อยู่ได้กับความเหงา article
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ article
ฤดูกาลแห่งชีวิต 2
ศิลปะการใช้ชีวิต 2 article
ฤดูกาลของชีวิต article
ศิลปะการใช้ชีวิต article
งานคือการเปิดตนเองให้แก่โลก article
กลวิธีสร้างสุขในที่ทำงาน article
ความหวังคือพลังแห่งชีวิต article
ดูแลจิตใจ...เริ่มได้ด้วยตนเอง article
ดูแลจิตใจก่อนที่จะเสียศูนย์
What is Hermaneutic Phenomenology?
อดนอน...อาจตายได้?
กลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรดี
ตอบคำถามคาใจ
เมื่อมนุษย์เกิดความขัดแย้ง
เมื่อบุคคลอยู่เป็นกลุ่ม
ฟื้นหัวใจให้เข้มแข็ง
ธรรมชาติและลักษณะของความขัดแย้ง
ทำอย่างไรจึงจะกลับไปเป็นแบบเดิม หรือดีกว่าเดิมได้อีกครั้ง?
ถึงแม้จะประสบเหตุการณ์เลวร้ายแต่เรายังสามารถสู้อยู่ได้ ทำไมล่ะ?
แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์
ความสุขคืออะไร
การเผชิญปัญหา
PTSD เมื่อเหตุการณ์ร้ายยังคงติดตราตรึง
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว
อยู่ได้กับความเหงา
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.