ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว article

 

เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว

 

เราจะเอาชนะความล้มเหลวได้อย่างไร ถ้าเรากลัวมัน ดังนั้น เรามาเอาชนะความกลัวนี้โดยการบอกสิ่งต่างๆ เหล่านี้กับตัวเองจนใจของเราเชื่อตาม


*ตัวฉันไม่ได้ล้มเหลว เพียงแต่ฉันทำบางสิ่งบางอย่างล้มเหลว

*ฉันเรียนรู้จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้น

*ฉันจะพยายามมากขึ้น

*สิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่ความล้มเหลว

*มีสิ่งอื่น ๆ ที่ฉันจะทำได้สำเร็จ

*มันก็ไม่จำเป็นสักเท่าไร ที่ฉันจะต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ

*มีบางสิ่งบางอย่างหรือบางส่วนที่ทำไปที่ให้ผลที่ดี

*คนเราก็ล้มเหลวได้บ้างในบางเรื่อง

*การล้มเหลวในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความเป็นความตายของชีวิต

*เป้าหมายที่ฉันเลือกเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ มีเป้าหมายอื่นหรือเปล่า

*ฉันตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปหรือเปล่า

*แม้ว่าฉันล้มเหลวในสิ่งนี้ฉันก็ยังทำเรื่องอื่นๆ ได้ตามปกติ

*ฉันได้พยายามทำแล้ว การไม่ได้ใช้ความพยายามใดๆ เป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่า

*มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ยังมีช่องทางที่จะแก้ไข ปรับปรุงได้อีกมาก

......................................................................................
ข้อมูลจากเรื่อง ยิ้มสู้ หนังสือ A New Beginning เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อย

โดย รองศาสตราจารย์สุภาพรรณ โคตรจรัส
บทความ

เพราะรัก...จึงอภัย
หลุมพรางทางความคิด article
งานหนัก ไม่ทำให้ใจหนัก แต่ใจหนัก ทำให้งานหนัก
ผิดพลาด ล้มเหลว เพื่อเติบโต article
อยู่ได้กับความเหงา article
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ article
ฤดูกาลแห่งชีวิต 2
ศิลปะการใช้ชีวิต 2 article
ฤดูกาลของชีวิต article
ศิลปะการใช้ชีวิต article
งานคือการเปิดตนเองให้แก่โลก article
กลวิธีสร้างสุขในที่ทำงาน article
ความหวังคือพลังแห่งชีวิต article
ดูแลจิตใจ...เริ่มได้ด้วยตนเอง article
ดูแลจิตใจก่อนที่จะเสียศูนย์
What is Hermaneutic Phenomenology?
อดนอน...อาจตายได้?
กลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรดี
ตอบคำถามคาใจ
เมื่อมนุษย์เกิดความขัดแย้ง
เมื่อบุคคลอยู่เป็นกลุ่ม
ฟื้นหัวใจให้เข้มแข็ง
ธรรมชาติและลักษณะของความขัดแย้ง
ทำอย่างไรจึงจะกลับไปเป็นแบบเดิม หรือดีกว่าเดิมได้อีกครั้ง?
ถึงแม้จะประสบเหตุการณ์เลวร้ายแต่เรายังสามารถสู้อยู่ได้ ทำไมล่ะ?
แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์
ความสุขคืออะไร
การเผชิญปัญหา
PTSD เมื่อเหตุการณ์ร้ายยังคงติดตราตรึง
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว
อยู่ได้กับความเหงา
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.