ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล
bulletบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม
bulletบริการสายด่วนเยียวยาจิตใจ
bulletบริการอบรมเชิงปฏิบัติการ
bulletบริการแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา
dot
อัตราค่าบริการของศูนย์
dot
bulletอัตราค่าบริการในช่วงเวลาทำการ
bulletอัตราค่าบริการในช่วงนอกเวลาทำการ
อยู่ได้กับความเหงา article

 

อยู่ได้กับความเหงา

"การรับรู้ความเหงาของตนเองนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิต เมื่อบุคคลเปิดใจตนให้รับรู้ความเจ็บปวดที่ถั่งโถมเข้ามาเมื่อเกิดความเหงาจนเข้าถึงความเหงา และเข้าถึงความเป็นจริงแห่งชีวิตของตนเองแล้ว ก็ย่อมจะเข้าถึงจิตใจของผู้อื่นที่กำลังเจ็บปวด ที่กำลังเผชิญกับความเศร้า ความยากจน ความทุกข์ยากที่อยู่รอบๆ ตัว จึงกล่าวได้ว่า ความเหงานั้นเอื้อให้มนุษย์เข้าใจซึ้งถึงความทุกข์ที่เกาะกุมรุมเร้าจิตใจบุคคลอื่นผู้กำลังผจญกับความทุกข์ในชีวิตได้ และนี่ก็คือกระบวนการพัฒนาจิตอันลึกซึ้งที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ความเหงาในตนเอง"

..........................................................................................
ข้อมูลจากเรื่อง อยู่ได้กับความเหงา หนังสือสุขง่ายๆ สร้างได้ด้วยตนเอง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์
บทความ

เพราะรัก...จึงอภัย
หลุมพรางทางความคิด article
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว article
งานหนัก ไม่ทำให้ใจหนัก แต่ใจหนัก ทำให้งานหนัก
ผิดพลาด ล้มเหลว เพื่อเติบโต article
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ article
ฤดูกาลแห่งชีวิต 2
ศิลปะการใช้ชีวิต 2 article
ฤดูกาลของชีวิต article
ศิลปะการใช้ชีวิต article
งานคือการเปิดตนเองให้แก่โลก article
กลวิธีสร้างสุขในที่ทำงาน article
ความหวังคือพลังแห่งชีวิต article
ดูแลจิตใจ...เริ่มได้ด้วยตนเอง article
ดูแลจิตใจก่อนที่จะเสียศูนย์
What is Hermaneutic Phenomenology?
อดนอน...อาจตายได้?
กลัวการเปลี่ยนแปลงทำอย่างไรดี
ตอบคำถามคาใจ
เมื่อมนุษย์เกิดความขัดแย้ง
เมื่อบุคคลอยู่เป็นกลุ่ม
ฟื้นหัวใจให้เข้มแข็ง
ธรรมชาติและลักษณะของความขัดแย้ง
ทำอย่างไรจึงจะกลับไปเป็นแบบเดิม หรือดีกว่าเดิมได้อีกครั้ง?
ถึงแม้จะประสบเหตุการณ์เลวร้ายแต่เรายังสามารถสู้อยู่ได้ ทำไมล่ะ?
แตกต่างได้อย่างสร้างสรรค์
ความสุขคืออะไร
การเผชิญปัญหา
PTSD เมื่อเหตุการณ์ร้ายยังคงติดตราตรึง
เคล็ด (ไม่) ลับชนะความล้มเหลว
อยู่ได้กับความเหงา
ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้Copyright © 2012 ศูนย์สุขภาวะทางจิต. All Rights Reserved.